HOOGBOUW, SLOPEN, BOREN EN ASBEST SANEREN

OOK VOOR GROOTSCHALIGE EN VEELZIJDIGE PROJECTEN SCHAKELT U THIJSSEN IN

Voor grootschalige projecten, zoals woningcorporaties die een flink deel van hun huizenvoorraad laten renoveren, is Thijssen Sloopwerken eveneens inzetbaar. In opdracht van bouwbedrijf ERA Contour BV hebben we in 2014 een veelzijdig project met hoogbouw in Vlaardingen aangepakt. In maar liefst 140 woningen moesten diverse werkzaamheden worden uitgevoerd: het slopen van badkamer, toilet en keuken, het boren van gaten ten behoeven van cv, mv en elektra en het saneren van asbest. Thijssen heeft een totale hoeveelheid van maar liefst 640 containments gesaneerd. Met onze snelle werkwijzen werden er consistent 2 woningen per dag opgeleverd. Dit betekent dat er gemiddeld 10 containments per dag gesaneerd werden. Een aanpak dus die om diverse specialiteiten vraagt en die Thijssen Sloopwerken allemaal in huis heeft.

ONAANGENAME VONDSTEN ZOALS ASBEST ZIJN WIJ EVENEENS DE BAAS

Vijftien medewerkers van ons hebben we hiervoor ingeschakeld. Onder hen de bekende ‘mannen in witte pakken’ voor de asbestsanering. We werden geconfronteerd met asbestkoord (klasse 3), dat op een veilige wijze verwijderd en afgevoerd moest worden. Ook de saneerders zelf wachtte na afloop van het werk onder meer de verplichte douche in hun pak. Verder werd hier 500 kubieke meter puin weggehaald, 120 kubieke meter metaal en 100 kubieke meter bouw- en sloopafval. We hebben graag bijgedragen aan een aanzienlijke verhoging van het wooncomfort.